Ostsee-Bilder

O_103_Strandkob_klein.jpg
O_103_Strandkob_klein
O_105_Anleger.jpg
O_105_Anleger
O_106_Anleger_2.jpg
O_106_Anleger_2
O_107_Eiscafe.jpg
O_107_Eiscafe
O_108_Bruecke.jpg
O_108_Bruecke
O_110_Lachmoeven.jpg
O_110_Lachmoeven
O_111_Kinder am Strand.jpg
O_111_Kinder am Strand
O_112_Strandzugang.jpg
O_112_Strandzugang
O_114_Strand mit Fuessen.jpg
O_114_Strand mit Fuessen
O_115_Buch am Strand.jpg
O_115_Buch am Strand
O_116_4 Moeven.jpg
O_116_4 Moeven
O_117_Brodten.jpg
O_117_Brodten
O_118_Winterpromenade.jpg
O_118_Winterpromenade
O_119_Brodten_2.jpg
O_119_Brodten_2
O_120_Anleger im Eis.jpg
O_120_Anleger im Eis
O_121_Kammerwald.jpg
O_121_Kammerwald
O_122_Gumba.jpg
O_122_Gumba
O_123_Kinder mit Dana.jpg
O_123_Kinder mit Dana
O_124_Qualle.jpg
O_124_Qualle
O_125_Duenengras.jpg
O_125_Duenengras
O_126_Strandkirche.jpg
O_126_Strandkirche
O_127_Schierbaum.jpg
O_127_Schierbaum
O_128_Schierbaum_2.jpg
O_128_Schierbaum_2